Author visit
NL

De afdeling Nederlands heeft deze maand twee schrijvers uitgenodigd om deel te nemen aan onze Nederlandse online lessen. De S3L3 leerlingen volgden een gastles van Martine Letterie, die historische boeken voor jongvolwassenen schrijft, en S6 en S7 leerlingen ontmoetten columnist Elfie Tromp.

De S3 leerlingen hebben een deel van een van de boeken van Martine Letterie gelezen om zich voor te bereiden op de les. Ze hebben ook een biografie geschreven en een lijst met vragen voor de auteur opgesteld. S6 en S7 hebben zich voorbereid door een van de columns van Elfie Tromp te lezen en een discussie over de inhoud te voeren. Ze kregen ze ook de kans om Elfie Tromp om wat tips en tricks te vragen, omdat het schrijven van een column deel uitmaakt van hun curriculum. Zij heeft onze studenten een schrijftaak gegeven om te oefenen en tevens hebben ze gesproken over gelijkheid en positieve manieren om om te gaan met de negatieve reacties die je soms krijgt als columnist.

Speciale dank gaat uit naar de afdeling Nederlands voor het organiseren van deze speciale leeractiviteiten, om onze studenten te helpen begrijpen hoe een auteur denkt en werkt!

 


This month, the Dutch department invited two writers to join our Dutch lessons online. S3L3 Dutch students followed a guest lesson from Martine Letterie, who writes historical books for young adults, and S6 and S7 students met columnist, Elfie Tromp.

S3 students prepared for the lesson by reading part of one of Martine Letterie's books, writing a biography and preparing a list of questions to ask the author. S6 and S7 prepared themselves by reading one of Elfie Tromp’s columns and having a discussion about the content. As writing a column is part of their curriculum, they also had the chance to ask Elfie Tromp for some tips and tricks. After talking about equality and positive ways of dealing with the negative reactions you sometimes receive as a columnist, Tromp gave our students a writing task to tackle!

Special thanks to the Dutch department for arranging these special learning activities, to help our students understand how an author thinks and works!