Lithuanian National Day

A message from Lithuanian language teacher, Ms Strolyte

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Gilus lietuvių tautinio pasididžiavimo jausmas, net ir esant nepalankioms, audringoms istorinėms aplinkybėms, paskatino Lietuvą tapti nepriklausoma šalimi. Kasmet Lietuvoje minimosdvi nepriklausomybės dienos: Valstybės atkūrimo diena ir Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Lietuva XVIII a. pateko į Rusijos imperijossudėtį. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vokietija užėmė visą dabartinę Lietuvos teritoriją ir valdė šalį iki 1917 metų. Po Pirmojo pasaulionio karo Lietuva turėjo dvi galimybes: arba būti Vokietijos, arba Rusijos sudėtyje. Atsisakiusi šių dviejų galimybių, Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbiantį kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Taigi, vasario 16 –ąją minime Valstybės atkūrimo dieną.

Day of Restoration of the State of Lithuania

Lithuania celebrates two days of independence, the Restoration of the State Day on 16 February and the Restoration of Independence Day on 11 March. Along with parades, concerts and processions, the whole country proudly displays the national colours of yellow, green and red to celebrate on 16 February. Often Lithuanians will serve delicacies such as Cepelinai potato dumplings and Sakotis, a unique-looking “tree cake”.

As a European school, ESH takes pride in each of the distinct cultures that have united to create our shared European identity. ESH Secondary provides Lithuanian language lessons as one of the 15 European mother tongue languages offered at our school.