Nederlandse leerlingen doen mee aan Day for Change
NL

Met Day for Change richten de S1NL en S2NL leerlingen zelf een bedrijf op met een microkrediet. De winst die ze met hun bedrijf maken gaat naar het goede doel dat zich inzet voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Dankzij de inzet van onze eigen leerlingen krijgen mensen in Uganda en Malawi de kans om een eigen microkrediet te gebruiken.

In twee maanden tijd leren de leerlingen alles over ondernemerschap, een van de acht sleutelcompetenties van de Europese School. Ook leren zij over microkredieten en maatschappelijk verantwoord ondernemen in corona-tijd. Met een goed voorbereide pitch krijgen ze zelf een klein bedrag om te investeren in hun eigen onderneming. Tot aan de meivakantie hebben ze de tijd om zo veel mogelijk geld te verdienen voor het goede doel.

De leerlingen zijn al vol enthousiasme van start gegaan en zetten zich in onder de bezielde leiding van mw Dircx, mw Mignano en mw Kryne om het grootst mogelijke bedrag te verdienen. Wij wensen onze studenten veel geluk met hun project!

 


Dutch students participate in Day for Change

As part of Day for Change, S1NL and S2NL students are setting up a company with a micro credit. The profit the students make with their company will be donated to charity to benefit entrepreneurial people in developing countries. Thanks to the efforts of our students, people in Uganda and Malawi will be given the opportunity to use their own micro credit.

As they follow the project over two months, the students will learn about entrepreneurship, which is one of the Eight Key Competences in the European Schools’ curriculum. They will also learn about micro-credits and corporate social responsibility during the time of Corona. Following a well-prepared pitch about their business plans, students will receive a small amount to invest in their own company. They will have until the May holidays to earn as much money as possible for this good cause.

The students have already begun their projects with enthusiasm under the supervision of Ms Dircx, Ms Mignano and Ms Kryne. We wish our students the best of luck with this project!