Support Specialist Wiskunde

We hebben op onze middelbare school een vacature voor een:

Support Specialist Wiskunde - (0,8 FTE)

Functie omschrijving

 • Werken met studenten binnen onze Nederlands- en/of Engelstalige afdeling. Dit doe je op individuele basis en/of kleine groepen en/of in de klas zelf.
 • Ontwikkelen van Support plannen voor geïndividualiseerde leerbehoeften, het implementeren van het plan en het bijwerken van het plan naar aanleiding van het gebruik van diagnostische informatie verkregen uit tests en andere beoordelingsprocedures
 • Zowel mondeling als schriftelijk advies uitbrengen en aanbevelingen doen aan het Support team, ander schoolpersoneel en ouders over de individuele voortgang en/of leerstrategiën van de student.
 • Het gebruik van best practices, instructiemethoden en materialen die het meest geschikt zijn om de ondersteuningsdoelstellingen van de student te bereiken
 • Bijwonen van stafvergaderingen, zitting nemen in stafcommissies

Functie-eisen

 • Ervaring met het lesgeven van Wiskunde op tweedegraads-niveau
 • Bewezen ervaring met het ondersteunen van studenten met leerverschillen in het onderwijs, om te helpen bij de toegankelijkheid van het curriculum en de beoordeling
 • De bereidheid om leerplannen en best practices te verkennen, te identificeren en te implementeren om het curriculum van studenten en de toegankelijkheid van beoordelingen te verbeteren
 • Vloeiend in zowel de Nederlandse als de Engelse taal (minimal C1 Advanced level)

Tot aanbeveling strekt

 • Theoretische en praktische kennis van de ondersteuning van wiskunde in een internationale school omgeving
 • Ervaring met het werken in multidisciplinaire Support teams
 • Ervaring met het werken in een multiculturele omgeving met specifieke taalbehoeften
 • Ervaring met het coachen en ondersteunen van leerkrachten bij de individuele behoeften van studenten

Skills en competenties

 • Effectieve communicatieve vaardigheden en kan goed overweg met studenten, docenten en ondersteunend personeel
 • Goede organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Het vermogen om samen te werken in een team
 • In staat om te beoordelen, vast te leggen, plannen, doelen te stellen, voortgang te evalueren en te rapporteren en onderwijstechnieken toe te passen op de behoeften van de studenten
 • Beschikking over IT-vaardigheden die relevant zijn voor het ondersteunen van studenten met aanvullende onderwijsbehoeften
 • De bereidheid om, indien nodig, verschillende taken uit te voeren zonder de kwaliteitsresultaten uit het oog te verliezen

Wij bieden

 • Een aanstelling op basis van de Nederlandse CAO-VO, schaal 10. De trede in de schaal is gebaseerd op relevante achtergrond en onderwijservaring
 • Een tijdelijke aanstelling van één jaar, met uitzicht op een vast contract
 • Een aantrekkelijk verhuizingspakket met HR-ondersteuning (indien je in het buitenland woonachtig bent)
 • Aantrekkelijke multiculturele werkomgeving
 • Voortdurende professionele ontwikkeling

Procedure

Belangstellenden worden verzocht te solliciteren via de website werkenbijrijnlandslyceum.nl. U wordt o.a. gevraagd een CV vergezeld van een motivatiebrief en een ingevuld Sollicitatie formulier te uploaden. Sollicitaties dienen gericht te worden aan: dhr. F. van de Kerkhof, directeur Europese School Den Haag. Let op: sollicitaties die niet compleet worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Sluitingsdatum van de vacature: 3 oktober 2021

De sollicitatiegesprekken zullen in week 40/41 plaats vinden via Microsoft Teams. Geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd.

Apply now

De Europese School Den Haag (ESH), welke geopend is in augustus 2012, is onderdeel van de stichting Rijnlands Lyceum. ESH is een geaccrediteerde Europese School welke onderwijs verzorgd aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar tot aan het Europees Baccalaureaat. ESH Primary is gevestigd aan de Houtrustweg 2 te Den Haag en ESH Secondary is gevestigd aan de Oostduinlaan 50 te Den Haag. Onze werving en selectie is onderworpen aan de Sollicitatie Code van Stichting het Rijnlands Lyceum. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. U wordt vriendelijk verzocht de informatie goed door te lezen alvorens u solliciteert. Informatie over de Europese School Den Haag kunt u vinden op www.eshthehague.nl en op www.rijnlandslyceum.nl. Informatie aangaande het schoolsysteem en de regelgeving van de Europese Scholen kunt u vinden op www.eursc.eu.