Leerkracht Primair Onderwijs

De Europese School Den Haag (ESH) is een unieke school. We zijn in 2012 opgericht om de kinderen van medewerkers van Europese agentschappen op te leiden. We bieden meertalig en multicultureel onderwijs aan kinderen op de basis- en middelbare school, dat afgerond wordt met een Europees baccalaureaat. Wij zijn een officieel erkende Europese School, beheerd en deels gefinancierd door het Nederlandse onderwijssysteem en geaccrediteerd door de Raad van Bestuur van de Europese Scholen sinds december 2012.

Binnen het primair onderwijs hebben wij per 1 augustus 2022 drie vacatures voor een:

Leerkracht Primair Onderwijs

1 FTE en 1.4 FTE  (Wenselijke FTE bespreekbaar)

Vereisten

 • Volledige bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs (bijvoorbeeld PABO)
 • Minimaal 3 jaar recente onderwijservaring, bij voorkeur in de onderbouw
 • Ervaring op het gebied van adaptief onderwijs
 • Goede vaardigheden op het gebied van ICT

Tot aanbeveling strekt

 • Ervaring in internationaal en/of intercultureel onderwijs
 • Ervaring met het geven van onderwijs aan studenten van wie het Nederlands niet de eerste taal is.
 • Kennis van andere Europese talen is een bonus

Verder verwachten wij van de kandidaat

 • Veranderingsgezindheid en goede organisatorische vaardigheden
 • Brede inzetbaarheid en een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen in de school
 • Een hoge mate van zelfstandig functioneren
 • Grote flexibiliteit en bereidheid tot samenwerking in een internationaal team
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • Goede organisatorische vaardigheden

Wij bieden

 • Een aanstelling op basis van de Nederlandse CAO-PO en een salariëring conform de relevante lerarenschaal.
 • Een vaste aanstelling na een positief beoordeelde proefperiode van 1 jaar
 • Professionele Ontwikkeling

Naast een zinvolle baan bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao’s primair onderwijs, en bieden we ook specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden van Stichting het Rijnlands Lyceum. Dit omvat (maar is niet beperkt tot):

 • Vakantievergoeding van 8% van het bruto jaarsalaris (uitbetaling in de maand mei)
 • Eindejaarsuitkering van 6,3 % CAO PO van het bruto jaarsalaris (uitbetaling in december)
 • Uitkering dag van de leraar (oktober) € 200 bruto (alleen voor leraren)
 • Tegemoetkoming in de reiskosten, CAO PO
 • Cafetariaregeling: verschillende opties voor belastingvoordelen, zoals de salderingsregeling(reiskosten woon-werkverkeer), vakbondsregeling (kosten lidmaatschap van een vakbond), fietsregeling (kosten aanschaf fiets voor woon-werk verkeer), sportregeling (kosten van een sportabonnement). U kunt aan alle regelingen deelnemen
 • BP pensioenregeling
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidverzekering van Loyalis
 • Korting op diverse verzekeringen: o.a. zorgverzekering, auto, motor, rechtsbijstand, inboedel, ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering

NB alle hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband.

Procedure

Belangstellenden worden verzocht te solliciteren via de website werkenbijrijnlandslyceum.nl. U wordt o.a. gevraagd een CV, vergezeld van een motivatiebrief en een ingevuld sollicitatieformulier, te uploaden (onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen). Sollicitaties dienen gericht te worden aan: dhr. Eugene Voorneman, adjunct-directeur Europese School Den Haag.

Sluitingsdatum: 6 juni 2022

Geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd. Gemaakte reiskosten worden vergoed. Meer informatie hierover wordt in de uitnodiging verstrekt.

Onze werving en selectie is onderworpen aan de Sollicitatiecode van Stichting het Rijnlands Lyceum. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. U wordt vriendelijk verzocht de informatie goed door te lezen alvorens u solliciteert.

Informatie over de Europese School Den Haag kunt u vinden op www.europeanschoolthehague.nl en www.werkenbijrijnlandslyceum.nl

Informatie aangaande het schoolsysteem en de regelgeving van de Europese Scholen kunt u vinden op www.eursc.eu.