Concierge (NL)

De Eurpese School Den Haag (ESH) is een unieke school. We zijn in 2012 opgericht om de kinderen van medewerkers van Europese agentschappen op te leiden. We bieden meertalig en multicultureel onderwijs aan kinderen op de basis- en middelbare school, met als hoogtepunt het Europees baccalaureaat. Wij zijn een officieel erkende Europese School, beheerd en deels gefinancierd door het Nederlandse onderwijssysteem, en geaccrediteerd door de Raad van Bestuur van de Europese Scholen sinds december 2012.

Per 1 januari 2023 hebben we binnen de middelbare school 2 vacature voor een:

Conciërge

(2 FTE)

Wij vragen

 • Een conciërge die affiniteit heeft met leerlingen in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar
 • Iemand die uit overtuiging zijn persoonlijke bijdrage wil leveren aan de Europese identiteit van onze school. Dit betekent onder meer kennis van de Engelse taal in woord en geschrift naast een goede beheersing van de Nederlandse taal. Een tweede vreemde (Europese) taal is een pré
 • U bent handig en verantwoordelijk voor klein onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), terreinen, installaties, apparatuur en inventaris
 • U bent dienstverlenend, denkt mee op facilitair en audio visueel gebied en controleert gebouwen en inventaris
 • Na overleg met de facilitair coordinator schakelt u zo nodig derden in voor het opheffen van storingen; u houdt toezicht op de door derden verrichte reparaties
 • U legt administratieve gegevens en evt. technische taken vast en voert indien gewenst inkoopopdrachten uit
 • U houdt toezicht op de leerlingen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar
 • Uiteenlopende werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud van het gebouw behoren tot uw takenpakket
 • U bent in het bezit van een BHV en EHBO diploma. Een VCA diploma is een pré
 • De werkzaamheden voert u uit met drie andere conciërges
 • U bent op door de weekse dagen dagelijks inzetbaar, 8 uur per dag, wisselend tussen 7.30 en 18.00 uur. Ook worden er periodiek avonddiensten gedraaid. Tijdens schoolvakanties worden er ook diensten gedraaid ivm werkzaamheden die er dan plaatsvinden.

Wij bieden

 • Een benoeming gebaseerd op de Nederlandse CAO VO OOP, schaal 4, salering comform werkervaring, salaris tussen €1942,00- €2692,00
 • In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband
 • De standplaats is Oostduinlaan 50 te Den Haag
 • Aantrekkelijke multiculturele werkomgeving
 • Voortdurende professionele ontwikkeling

Naast een zinvolle baan bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao's primair en voortgezet onderwijs, en bieden we ook specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden van Stichting het Rijnlands Lyceum. Dit omvat (maar is niet beperkt tot):

 • 8% vakantiegeld van het bruto jaarsalaris
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris
 • Extra eindejaarsuitkering van € 1.200,- bruto voor schaal 1-8 (alleen van toepassing voor het ondersteunend personeel “OOP”)
 • Maandelijkse tegemoetkoming in de reiskosten (indien van toepassing)
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • ABP-pensioenregeling
 • Een aantal fiscale voordelen met betrekking tot bv. vakbondscontributie, kosten van sport (bijvoorbeeld fitness), lidmaatschapsgelden en aanschaf van een fiets (voor woon-werkverkeer)
 • Korting op diverse verzekeringen (zorg, inboedel, rechtsbijstand, aansprakelijkheidsverzekeringen en meer)

Procedure

Belangstellenden worden verzocht om een CV vergezeld van een motivatiebrief up te loaden met een ingevulde sollicitatie formulier (onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen). Sollicitaties dienen gericht te worden aan: Mevr. Anna Marieke Meijers, Facility manager Europese School Den Haag. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. A.M.Meijers, Facility Manager ai. Telefoonnummer: 070-7001600.

Sluitingsdatum: 1 december 2022

Geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd. De selectie vindt plaats in de week van 5 december 2022, evenals de eerste sollicitatiegesprekken. Gemaakte reiskosten worden vergoed. Meer informatie hierover wordt in de uitnodiging verstrekt.

Onze werving en selectie is onderworpen aan de Sollicitatie code van Stichting het Rijnlands Lyceum. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. U wordt vriendelijk verzocht de informatie goed door te lezen alvorens u solliciteert. Voor het werken bij de Europese School dient u in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Informatie over de Europese School Den Haag kunt u vinden op www.europeanschoolthehague.nl en www.werkenbijrijnlandslyceum.nl.

Informatie aangaande het schoolsysteem en de regelgeving van de Europese Scholen kunt u vinden op www.eursc.eu.